diezinc.school-air.edu.pl
Begränsande på engelska


Engelsk översättning av 'begränsande' -

Vad är översättningen av "begränsande" på Engelska? sv volume_up begränsande = en volume_up restrictive Översättningar Uttal Exempel Översättare Fraser open_in_new SV "begränsande" på engelska volume_up begränsande {adj.} EN volume_up restrictive volume_up begränsa {vb} EN volume_up limit restrict confine circumscribe clip condition constrain.

 • Takhöjden är ibland en begränsande
 • Engelsk översättning av 'begränsande

  begränsande - Engelsk översättning - Linguee Slå upp i Linguee Föreslå som översättning för "begränsande" ul to intra-Community trade.


  Hur är "begränsande" i

   "begränsade" på engelska volume_up begränsade {perf. part.} EN volume_up limited volume_up begränsa {vb} EN volume_up limit restrict confine circumscribe clip condition constrain define delimit determine narrow qualify retrench shackle terminate tie.
 • begränsande på engelska
 • Takhöjden är ibland en begränsande

  limited {adj.} more_vert. Detta erkändes i Johannesburg, men tyvärr bara i begränsad utsträckning. expand_more This was recognised in Johannesburg, but unfortunately, only to a limited extent. begränsad (also: inskränkt) volume_up. restricted {adj.} more_vert.
 • Översättningar i sammanhanget
 • Många översatta exempelmeningar innehåller "begränsande" –

  Översättning av "begränsande" till engelska. restrictive är översättningen av "begränsande" till engelska. Exempel på översatt mening: Förfarandet skall begränsas till prövningen av de särskilda avsnitt av sammanfattningen av produktens egenskaper som skall ändras. ↔ The procedure shall be limited to the assessment of the specific sections of the summary of product.

   Översättning av "begränsande faktorn" på

  Översättning med sammanhang av "är begränsande" i svenska-engelska från Reverso Context: Ett ämne i livet är begränsande. Översättning Context Stavningskontroll Synonymer Böjning Böjning Documents Lexikon Collaborative Dictionary Grammatik Expressio Reverso Corporate.

  Översättningar i sammanhanget "BEGRÄNSANDE" på

 • Översättning av "restrictive" till svenska. restriktiv, begränsande, restriktivt är de bästa översättningarna av "restrictive" till svenska. Exempel på översatt mening: Second, the concept of 'serious` restrictions may itself be too restrictive. ↔ För det andra kan begreppet "allvarliga" restriktioner i sig självt vara alltför restriktivt.


 • Flera exempel på översättningar sorterade

  Att silvernitraten är begränsande betyder att det är mängden silvernitrat som bestämmer hur mycket silverklorid som bildas. I reaktionsformeln ser vi att nAgNO3: nAgCl = 1: 1 n AgNO 3: n AgCl = 1: 1. Det betyder att det bildas lika många AgCl (s) som vi hade AgNO 3 (aq) från början: nAgCl = nAgNO3 = 0,mol n AgCl = n AgNO 3 = 0, mol.