diezinc.school-air.edu.pl
Strategisk inköpare och upphandlare


 • Inköpare och upphandlare lön

 • Strategiskt inköp och upphandling one academy

  Vad gör en inköpare och upphandlare? Utbildning för dig som vill jobba med inköp, upphandling och delta vid affärshandlingar. Lär dig arbeta utifrån lönsamhet och affärsmässighet. Som inköpare och upphandlare ansvarar du för inköp av varor och tjänster från leverantörer.

  One academy - flashback

  En inköpare/upphandlare har en nyckelroll då de ska kunna koppla ihop organisationens behov i form av volym och kvalité för att kunna nå den bästa affärsmässiga lösning med marknadens leverantörer. Utbildningen passar dig som har jobbat några år, är driven och klarar av att ta ansvar samt har en känsla för affärer.

  Strategiskt inköp och upphandling jobb

  Marknadslönen för strategisk inköpare ligger mellan 43 och 60 kronor per månad. Unionen informerar. Så här kan du påverka din lön. Arbetar med att ta fram policys, kategori- och leverantörsstrategier, söker upp och utvärderar nya leverantörer och investeringar, i vissa fall förhandlar globala ramavtal.
 • Strategiskt inköp och upphandling lön

 • Strategisk inköpare utbildning distans

  Strategiska inköpare. Dessa arbetar med att utarbeta policyer, kategori- och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och i vissa fall förhandla globala ramavtal. Ibland benämner vi dem sortimentsinköpare, kategoriinköpare eller kategoriansvariga. Engelska titlar somär vanliga i detta sammanhang är ’key commodity.


 • strategisk inköpare och upphandlare
 • Strategiskt inköp och upphandling lön

 • Inköpsorganisationens tre generiska roller – strategiska, taktiska och operativa inköpare – har ett nära samarbete men också tydliga och skilda ansvarsområden. En taktisk inköpare har sällan budget och personalansvar men funktionen är en viktig länk mellan det operativa och det strategiska inköpet.
 • Inköpare och upphandlare utbildning

   Under dina två LIA-perioder är du bland annat delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en upphandling. Du lär dig även analysera upphandlings- och inköpsprocessen och hur den fungerar i verkligheten, dvs. målformulering, strategi, verksamhetsutveckling och utvärdering. Efter examen.

  Inköpare och upphandlare lön

  Internationell inköpare inom textil/mode/funktion. (1) Nordiska Textilakademin. Detta är YH-utbildningen för dig som vill arbeta inom en dynamisk och världsomspännande bransch där det textila kunnandet är vägen YH-utbildning.

   Strategiskt inköp och upphandling utbildning

  Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Upphandlare inom inköpare och upphandlare. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för ~45 kr. ** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.