diezinc.school-air.edu.pl
När är det eldningsförbud 2022


  Eldningsförbud kristianstad

Aktuell information om eldningsförbud. Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud. Telefonsvararen uppdateras dygnet runt av vakthavande brandingenjör. Kommunens räddningschef eller Länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud när risken för gräs- eller skogsbrand.

Eldningsförbud göteborg

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.

Eldningsförbud stockholm

De gällande brandriskvärdena för eldningsförbudet är det som presenteras på denna sida. Värdena uppdateras varje morgon under aktuell tidsperiod. Publicerad: 3 februari, 2022 Uppdaterad: 24 september, 2023. Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen här på rsnv.se dagligen för följande kommuner.


Skärpt eldningsförbud

 • Att grilla är det samma som att elda. När det är eldningsförbud får du få grilla på fasta grillplatser ovanför mark. Grillplatser är ofta byggda i betong och sten för att minska risken att en eld sprider sig. Tänk på att alltid ha vatten nära till hands och släck elden ordentligt innan du lämnar platsen.


 • Skärpt eldningsförbud

 • Eldningsförbud västra götaland

  Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.


 • när är det eldningsförbud 2022

 • Eldningsförbud östergötland

  Nu är det eldningsförbud i hela Skåne. Länsstyrelsen meddelar att grill- och eldningsförbud råder i hela Skåne från och med måndag 23 juli. Anledningen är den senaste tidens torka. Flera.

  Eldningsförbud skåne

   När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats.. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.

  Krisinformation eldningsförbud

  Eldningsförbud utfärdas av kommunen eller Länsstyrelsen och betyder generellt att all eldning utomhus är förbjuden. Om undantag finns anges det i föreskriften för eldningsförbudet. På den här sidan hittar du länkar till information om eldningsförbud från länsstyrelser. Uppgifter om eldningsförbudet publiceras på länsstyrelsens.
 • Eldningsförbud västra götaland