diezinc.school-air.edu.pl
Är jag fortfarande finsk medborgare


Ansöka om finskt medborgarskap

en anmälan om du till exempel är tidigare finsk medborgare eller 18–22 år gammal och har bott länge i Finland. Kontrollera i vår ansökningsguide om du kan få finskt medborgarskap efter anmälan.

Finsk medborgare bosatt i sverige

Familj och medborgarskap. Om du är finsk medborgare och bosatt utomlands ska du komma ihåg att meddela om dina uppgifter förändras. Du får till exempel meddelande om rösträtt endast om din adress är rätt i befolkningsregistret. Här hittar du också information om värnplikt och om röstning utomlands.

 • Finskt medborgarskap född sverige
 • Finskt medborgarskap född sverige

  barnet föds i Finland, barnets mor som inte har fött barnet är finsk medborgare och den icke-födande moderns moderskap har bekräftats eller senare. Barnet kan få finskt medborgarskap genom anmälan om barnet föds utomlands, har en finsk far eller en finsk mor som inte har fött barnet och föräldrarna inte är gifta med varandra.

  Finskt medborgarskap finsk förälder

  Linkedin. Här kan du läsa om hur man får finskt medborgarskap genom födsel, anmälan eller ansökan. Du kan också läsa om medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt om dubbelt medborgarskap. Finskt medborgarskap får man antingen automatiskt när man föds eller genom anmälan eller ansökan.

  Fördelar med finskt medborgarskap

 • Tidigare finsk medborgare. Om du tidigare varit finsk medborgare kan du få tillbaka medborgarskapet genom anmälan. Du kan lämna ansökan elektroniskt eller med pappersblanket och besöka beskickningen i Stockholm eller ett honorärkonsulat för identifiering. Närmare instruktioner.

 • Fördelar med finskt medborgarskap
  1. Finskt medborgarskap barn

  Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du få finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. du har fått medborgarskapet i ett nordiskt land på annat sätt än genom naturalisering, dvs. på ansökan. din egentliga bostadsort är för närvarande och har varit under åtminstone de senaste fem åren i Finland.
 • är jag fortfarande finsk medborgare


 • Dubbelt medborgarskap sverige finland

   Uppgifterna är uppdaterade den Är du finsk medborgare får du enligt grundlagen ta dig till Finland även utan pass eller coronaintyg, men färje- och flygbolagen har egna krav som.


  Återfå finskt medborgarskap

  En finsk medborgare som arbetar utomlands i uppdrag för Finpro (tidigare Finlands Utrikeshandelsförbund) anses vara bosatt i Finland, om han omedelbart innan han ingick arbetsavtalet var bosatt i Finland (ISkL § 2 p.). Personerna är vanligen handelssekreterare, vilka har övergått från utrikesministeriet till Finpro:s tjänst.