diezinc.school-air.edu.pl
Högre seminariet ekonomisk historia


 • högre seminariet ekonomisk historia


 • Här hittar du schemat för

  Nationella forskarskolan i ekonomisk historia. Högre seminariet. Högre seminariet är ett regelbundet återkommande mötesforum för doktorander och forskare. Här presenteras och diskuteras pågående forskning. Seminariet är obligatorisk för doktorander. Ibland inbjuds även gästföreläsare. Datum finns på institutionens webbkalendarium.
 • Uppsala högre seminarium i agrarhistoria

 • › handelshogskolan › ekonomi-samhalle › hogre-seminariet-i-e.

  Du tenterar en rad kurser som tillsammans ger en bred beläsenhet. Du förs in i såväl den nationella som den internationella vetenskapliga diskussionen i ekonomisk historia och angränsande discipliner. Högre seminariet i ekonomisk historia utgör forskarutbildningens hjärta. Doktorander ska delta regelbundet och aktivt.


  Högre seminarium. Vid högre

  Högre seminarium - ekonomisk historia våren Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer; Forskning; Konferenser och seminarier; Konferenser och seminarier; Seminarierna äger rum i A kl. om inget annat anges.

  Ekonomisk historia ger långsiktiga perspektiv

  Vid högre seminariet presenterar forskarstuderande kapitel- eller artikelutkast och där granskas texterna i kollegial samverkan. Läs mer om Högre seminarium Föregående element Nästa element.

  26 sep kl. STS sem:

   Högre seminariet utgör forskarutbildningens hjärta. Doktorander ska delta regelbundet och aktivt. Vid högre seminariet presenterar forskarstuderande kapitel- eller artikelutkast och där granskas texterna i kollegial samverkan. Forskarutbildning i ekonomisk historia. Forskarutbildning i internationella relationer.

  Välkomna till Högre seminariet

  Historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia, , s. ff. För en historisk tillbakablick, se även Lisa Öbergs bidrag i denna antologi, samt Lisa Öberg, ”Seminariet som samtalsform och scen”, i Att göra histo-ria. Vänbok till Christina Florin, Maria Sjöberg & Yvonne Svanström (red.), 4.

   Varje delkurs omfattar max 2

  Forskning Här hittar du information om forskningsseminarier och andra evenemang som arrangeras vid institutionen. Högre seminarium Vid högre seminariet presenterar forskare och forskarstuderande kapitel- eller artikelutkast och där granskas texterna i kollegial samverkan. Högre seminarium - ekonomisk historia hösten

  Uppsala högre seminarium i agrarhistoria

 • Galli Universitetslektor, biträdande @ Här hittar du schemat för Högre seminariet i ekonomisk historia för det akademiska året 23/ Om inget annat anges hålls Högre seminariet på onsdagar mellan och , i konferensrummet på plan 5, Viktoriagatan