diezinc.school-air.edu.pl
Lönekostnader sociala avgifter


Sociala avgifter 2023

  Vår lönekalkylator hjälper dig att beräkna hur mycket en anställd kostar när du betalar lön, semesterlön och sociala avgifter. Gå vidare till sidans innehåll In English StängMeny Sök Sök Logga in Fundera Har du en affärsidé? Hållbart företagande Skapa en affärsplan Gör en budget Våra webbinarier Webbinarium: Starta eget Webbinarium: Att anställa.


Arbetsgivaravgift sociala avgifter

Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden blir arbetsgivaravgiften 30 000 × 0,3142 = 9 426 kronor per månad.

  Sociala avgifter enskild firma

Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en personalkostnad för löner till tjänstemän och företagsledare när arbete har utförts och ersättningar har tjänats in om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om.

Vad kostar en anställd utöver lön

Som arbetsgivare betalar du bland annat även semesterlön och sociala avgifter, något som är reglerat i svensk lagstiftning och avtal. Därutöver tillkommer det försäkringskostnader och andra avgifter. Vi går igenom de olika faktorerna på djupet. Lön Den mest självklara kostnaden som är förknippad med en anställd är lönen.
 • lönekostnader sociala avgifter
 • Sociala avgifter pensionär

 • Arbetsgivaravgifter ingår i en grupp avgifter och skatter som också kallas för sociala avgifter. Kika även in vår kalkylator som räknar ut din lön efter skatt Bli mer enhetliga i arbetslaget – Här är några tips Beräkna moms – kalkylator.


 • Vad är sociala avgifter

  Arbetsgivaravgiften beräknas på bruttolönen och läggs som ett påslag. Hur stor arbetsgivaravgiften är varierar beroende på hur gammal löntagaren är. Följande avgift gäller 2023: Normal – de allra flesta anställda: 31,42 %. Pensionär – de som fyllt 66 år vid årets ingång: 10,21 %.


  Sociala avgifter procent

  Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension.

  Räkna ut lön aktiebolag

  I samband med att lön betalas ut till den anställda, skall du också bokföra löneutbetalningen med den anställdas skatt och sociala avgifterna. I följande exempel uppgår bruttolönen (lön innan skatt och avgifter) till 20 000 kr, skatten är 31% och sociala avgifter är 31,42% av bruttolönen. Nettolönen, det vill säga det den.
 • Sociala avgifter pensionär