diezinc.school-air.edu.pl
Csn 15hp hur mycket klara


Hur mycket csn får man

Ta reda på hur många poäng eller kurser du klarat, så kan du sedan räkna ut mycket som saknas. Fråga din skola om du är osäker på vad du har klarat hittills. Under vissa förut­sättningar kan du fortsätta få studie­medel även om du inte upp­fyller kraven. Vi gör studier möjligt.


Csn otillräckliga studieresultat

Under första läsåret räcker det att man klarar minst 62,5 procent. Har man som du fått studiemedel för 30 hp blir detta 18,75 hp, vilket i praktiken blir 19 hp eftersom CSN avrundar till närmsta heltal. Du hittar mer information om kraven på studieresultat här på CSN:s hemsida.

  Csn studieresultat

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Skolan meddelar CSN om du läser på heltid eller deltid. Planerade studier 20 timmar i veckan eller mer ger rätt till studiemedel för heltidsstudier ( procent). Studietakt - heltid eller deltid.

 • csn 15hp hur mycket klara
 • Hur många poäng är en termin

  Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod. CSN räknar ut studietakten genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under perioden. Krav på studietakt för olika studiestöd. I tabellen ser du vilka studietakter som gäller för våra olika studiestöd.

  Hur mycket får man i csn universitet

 • Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin. Den kan vara på heltid ( procent) eller deltid (50 eller 75 procent). När du studerar med en studietakt på 75 procent har du vanligtvis rätt till studiemedel på 75 procent.
 • Hur många veckor är en termin csn

   Hur mycket ska man klara för att få CSN? Under de första 40 veckorna med studiemedel måste du klara 62,5 procent av de högskolepoäng (hp) som du fått studiemedel för. Det innebär att om du har fått studiemedel för 40 veckor (60 hp) så är kravet att du måste klara 37 hp. Efter de 40 första veckorna med studiemedel ökar kravet på.


  Csn kontakt

  Ja, du måste klara ett visst antal poäng. För att få studiemedel eller studiestartsstöd igen behöver du ha klarat de studieresultat som CSN ställer krav på. När du ansöker på nytt prövar CSN om du uppfyller kraven. För komvuxstudier gäller: Kravet på studieresultat är att du ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med studiestöd.
 • Hur mycket får man i csn universitet


 • Hur många poäng per termin csn

  Hur många procent måste man klara för att få CSN? Under de första 40 veckorna med studiemedel måste du klara 62,5 procent av de högskolepoäng (hp) som du fått studiemedel för. Det innebär att om du har fått studiemedel för 40 veckor (60 hp) så är kravet att du måste klara 37 hp. Efter de 40 första veckorna med studiemedel ökar.