diezinc.school-air.edu.pl
Hur hålls lungorna


Rolig fakta om lungorna

1. Vid inandningen lyfts revbenen och mellangärdet sänks. Brösthålans volym ökar. Det gör att lungorna utvidgas. Luften sugs in i lungorna och når så småningom lungblåsorna. 2. Vid utandning slappnar de muskler av som utvidgat brösthålan. På grund av att lungvävnaden är töjbar pressas luften passivt ut ur lungorna.

Var sitter lungorna på ryggen

Det syresatta blodet lämnar lungorna via lungvenerna som leder till hjärtats vänstra förmak. Blodet fortsätter därifrån via vänster kammare och stora kroppspulsådern ut i kroppen. Lungornas eget behov av syrerikt blod säkras via speciella blodkärl från stora kroppspulsådern.

  Vad är alveoler

Lungan (latin: pulmo) är det organ hos de ryggradsdjur som andas luft, som har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid. Medicinska termer som har med lungorna att göra börjar ofta med pulmo-, från latinets pulmo ("lunga"). Människans lungor[ redigera | redigera wikitext.

Lungorna sjukdomar

Lungornas funktion är att agera pump för ett utbytessystem mellan syre (O 2) och koldioxid (CO 2). Syre är livsnödvändigt därför att det fungerar som cellernas bränsle. Koldioxid behöver kroppen bli av med därför att det sänker ph-värdet i cellerna och gör deras miljö för sur.

För mycket koldioxid i lungorna

 • Luftvägarna är de delar av andningssystemet genom vilket luften flödar för att komma från den yttre miljön (luften) till alveolerna i lungorna. Luftvägen börjar i munnen eller näsan och får tillträde till luftstrupe (trachea) via svalget (pharynx).

 • hur hålls lungorna


 • Vad är gasutbyte

  Bronkerna grenas av till de ännu mindre bronkiolerna, och till sist till till de små, sköra druvliknande blåsor som kallas alveoler. Vid inandning fylls alveolerna med luft. Här byts syre i blodet ut mot koldioxid. Blodcellerna i kapillärerna tar upp syre från alveolerna och koldioxid lämnas av. Under utandning förs koldioxiden ut.

  Lungornas delar

   andningen dras luft med syre ner i lungorna. En inandning börjar med att bröstkorgsutrymmet blir större. Andningsmusklerna (diafragma och revbensmusklerna) ser till att detta sker genom att: > Diafragma sänker sig och trycker undan bukorganen och nu får lungorna mer plats att utvidgas. > Musklerna mellan revbenen drar ihop sig så att.
 • För mycket koldioxid i lungorna

 • Lungor anatomi

  Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att. ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler. avge koldioxid från vävnaderna med utandningsluften. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera normalt.