diezinc.school-air.edu.pl
Hur bryts läkemedel ner


Hur lång tid tar det för en tablett att lösas upp i magen

Läkemedlen bryts ofta ner i kroppen, till exempel i levern eller njurarna. Läkemedlen lämnar så småningom kroppen med urinen, avföringen eller när du svettas och andas ut. Här kan du hitta praktiska råd och läsa om hur du tar olika former av läkemedel.

  Hur länge kan man ha biverkningar av medicin

Dels genom att läkemedlet bryts ner genom metabolism, dels att det utsöndras med urin eller galla till tarmen. Vi har många olika sätt att tillföra läkemedel. Vi talar om det som administrering av läkemedel. Det vanligaste administreringssättet är att ge läkemedel oralt, dvs via munnen. Läkemedlet kommer då att tas upp i tarmen.
 • Elimination läkemedel
 • Kan biverkningar komma senare

  I levern finns en del enzymer som bla bryter ner läkemedel, en del av de läkemedel man ger bryts därför ner i (metaboliseras) i stor grad i första passagen genom levern. Alltså innan de når ner i systemkretsloppet (blodbanan). Allt blod från tarmarna går in i vena porta som går till levern.
 • hur bryts läkemedel ner
 • Halveringstid läkemedel

  Hur distribueras läkemedel? Hur bryts läkemedel ner och utsöndras? Kroppen förstår inte att det ska hjälpa mot ex smärta. Det ser drogen som ett främmande ämne. Hur läkemdlet ta upp och hur det tas runt o fördelas i kroppen. Hur det omveandlas, bryts ned för att bli inaktivt o utsöndras.

  Farmakologisk behandling

  De flesta läkemedel tar du genom munnen. Oftast ska du svälja ner läkemedlet direkt. En del tabletter ska tuggas, en del ska smälta i munnen. Vissa tabletter ska du lägga under tungan eller överläppen. Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen.

  Metabolisering av läkemedel

  Många mediciner bryts ner i levern och lämnar kroppen via njurarna till urinen. Läkemedel kan verka på flera olika sätt: De kan uppväga en brist i kroppen, som att ge tillskott av till exempel sköldkörtelhormon vid ämnesomsättningssjukdomar.

  Farmakologi betyder

   där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Den beror på kroppsvikt, mu s kelmassa, ålder och kön.

  Elimination läkemedel

 • Röda blodkroppar produceras i benmärgen och har en livslängd på cirka dagar. Därefter bryts de ner och järnet återvinns för att ingå i nya röda blodkroppar. När benmärgens produktion av nya röda blodkroppar inte motsvarar kroppens behov uppstår blodbrist. Det kan inträffa vid: Förlust av röda blodkroppar genom blödning.