diezinc.school-air.edu.pl
Hur får cellerna i din kropp näring


Vad är celler

  Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen. Bland annat hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vatten och salter. Hormonerna bildas i särskilda körtlar och celler i kroppen. Här kan du läsa mer om hur celler och vävnader fungerar.


 • Vävnader i kroppen
  1. Vad består en cell av

  Det är framförallt levern, musklerna och fettvävnaden som påverkas av insulin. Allt överskott av socker lagras i levern som glykogen samt i fettvävnaden som fett (triglycerider). Lär dig hur kroppen tar upp och hanterar näringsämnen som fett, kolhydrater och protein, samt hur detta påverkar vår vikt, hälsa och risk för sjukdom.

  Vad är en vävnad

  Mår inte cellerna bra kan kroppen påverkas på en rad olika sätt – inflammationer, näringsbrist, värk, obalans i hormoner, sämre immunförsvar, minnesproblem, hjärndimma, hjärtproblem etc. Symtom kan uppkomma nu, om 5 år eller om 10 år. Cellerna är grunden i vår kropp, det är där vi bör lägga vårt fokus först.

 • hur får cellerna i din kropp näring


 • Olika typer av celler

  Leva och låta dö – tema celldöd. Varje sekund dör det en miljon celler i dig. På ett dygn blir det ungefär 1,2 kilo celler som dör i din kropp. Men det är inget att oroa sig över. Tvärtom så skulle det verkligt allvarliga vara om cellerna i din kropp inte dog. Celldöden är nämligen en fullständigt naturlig del av kroppens.

  Cellens delar

  a) Artärer leder blod från hjärtat mot kapillärer. b) Kapillärer är mycket tunna blodkärl som genomkorsar alla vävnader och organ. Det är blodet i kapillärerna som lämnar syre och näring till cellerna samt tar upp cellernas avfallsämnen. c) Vener leder blod från kapillärer mot hjärtat.

  Cellmembran

  Dessa grundläggande forskningsområden berör kunskapen om kroppens minsta beståndsdelar, cellerna, hur de är uppbyggda och hur de fungerar i normaltillståndet och vid sjukdom. Forskningen innefattar studier av gener och deras uttryck, liksom proteiner och andra organiska ämnen och hur de samverkar i den levande cellen.
 • Cellmembran


 • Vävnader i kroppen

 • Översikt. Varje cell är mer eller mindre självständig i den mening att den oberoende av andra celler tar upp näring och omvandlar näring till energi; den utövar specialiserade funktioner och reproducerar sig om så är nödvändigt. Varje cell innehåller alla instruktioner som krävs för att utföra dessa uppgifter.
 • Vad är cytoplasma

  Jag tror att cellerna som alla andra delar av kroppen skyddas av vita blodkroppar och makrofager*2. Jag har inte läst någonstans att dom vita blodkropparna skyddar cellerna, men cellerna är en livsviktig sak för våran kropp. Dom vita blodkropparna skyddar kroppen. Då är det solklart att dom vita blodkropparna skyddar cellerna.