diezinc.school-air.edu.pl
Sjukdomar på kräftpest


 • sjukdomar på kräftpest


 • Flodkräfta

  Kräftpest är en sjukdom som orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci och som kan utrota hela flodkräftbestånd och göra signalkräftor sjuka i stressituationer. Kräftdöd på grund av kräftpest konstaterades första gången i Sydeuropa på talet. Kräftpesten spred sig snabbt till andra ställen i Europa.

  Kräfta cancer

  Kräftpesten är en sjukdom hos bland annat den svenska flodkräftan som orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci. A. astaci klassas som en av världens värsta invasiva arter.

  Kräftpest äta

  Symtom. Hos flodkräfta (Astacus astacus) uppmärksammas sjukdomen oftast vid plötsligt uppkommen hög dödlighet i kräftbeståndet. Flodkräftorna uppvisar främst beteendeförändringar, exempelvis undviker de inte ljus (förflyttar sig dagtid), uppvisar balanssvårigheter och minskad koordination (”styltgång”).


 • Flodkräfta

 • Signalkräfta sjukdom
 • Signalkräfta sjukdom

 • Kräftpestsvampen kan döda ett helt flodkräftbestånd på några veckor. Sedan dör även pestsvampen eftersom den är beroende av tillgång till en värdorganism. Signalkräftan som är resistent mot kräftpest, kan istället för att bli sjuk uppvisa svarta fläckar i skalet där kräftpestsvampen försökt angripa utan att lyckas.

 • Slu kräftpest

  Infektiös laxanemi (ISA) Laxfiskarnas alfavirus (SAV) Infektiös pankreasnekros (IPN) Herpesvirus hos koikarp (KHV) Vårviremi hos karp (SVC) White Spot Disease hos kräftor (WSD) Hälsokontrollprogrammet för Bakteriell njurinflammation hos fisk (BKD) Laxparasiten Gyrodactylus salaris i Övre Lappland. Information om enstaka sjukdomar.


  Sjukdomen framkallar dagaktivitet (se sjukdomsförlopp)

  De olika formerna av kräftpest innebär att sjukdomen kan spridas med både flodkräfta och signalkräfta. Den äldre formen av kräftpest är dödlig för ett flodkräftbestånd, som aldrig tidigare har utsatts för smittan. Den yngre formen av kräftpest är dödlig för alla bestånd av flodkräftor.

   Kräftpest är en djursjukdom

  Kräftpest är en sjukdom som bara drabbar sötvattenskräftor. Det är en parasitisk svampinfektion som sprids med sporer mellan kräftorna. Både signalkräfta och flodkräfta infekteras med kräftpest, men signalkräftan har större motståndskraft och dör oftast inte, utan är bara smittbärare.

  För att hindra kräftpesten från

   Undersökningar av sjukdomar som förekommer hos vilda kräftor och av kräftdöd. Som prov levereras helst kräftor som har tydliga symptom och är i dåligt skick eller kräftor som härstammar från samma områden där kräftdöd har förekommit.