diezinc.school-air.edu.pl
Bred last på takräcke


Utstickande last

Först och främst gäller det att kontrollera vilken maximal vikt som får lastas på bilens tak/takräcke. Något som framgår i bilens handbok. Tänk på att maxvikten även inkluderar räcket. 2. Placera tung last nära taket. När du väl har kontrollerat hur mycket du får lasta på takräcket, är det dags att sätta igång.

Utskjutande last lastbil

 • Bredden på 260 cm överskrids inte, men det som gör detta otillåtet är att lasten sticker ut 40 cm i sidled. Exempel 3, ej tillåtet Ingen last sticker ut, men bilen är bredare än 260 cm. Detta innebär att den inte får köras på vanliga vägar.
 • Bil bredd max

  När du lastsäkrat, tänk på att lasten rör sig i tre färdriktningar, sidled, framåt och bakåt. Lastsäkring sker i två steg, först när du lastar, och sedan när du spänner fast materialet på ditt takräcke eller släpkärra. Placera tung last på golvet. Ta hjälp av ryggstöd och väggar för stabilitet.

  Thule takräcke

  Oavsett om du packar inuti bilen, på takräcke, i en takbox eller på en släpkärra, så är det viktigt att du lägger ner lite tid och omtanke på hur lasten packas och surras. Om du gör på fel sätt, finns risk för att du försämrar bilens köregenskaper eller tappar last på vägen och därmed äventyrar trafiksäkerheten för dig och.

  Biltema takräcke

  Därför är det smart att ibland transportera saker på taket med hjälp av lasthållare och takräcken. Här får du tre enkla tips som gör att du lastar både lagligt och säkert. Allt för att minska risken för farliga situationer i trafiken.

  Lastsäkring lathund

  Lasta rätt på takräcket. • Placera den tyngsta lasten lågt, underst på ditt takräcke. • Säkra lasten ordentligt med spännband eller liknande. Lös last kan slungas iväg och orsaka stor skada vid kraftiga inbromsningar och kollisioner. • Se till att lasten inte sticker ut för långt framför takräcket.


 • Utskjutande last lastbil

 • bred last på takräcke

  1. Max bredd lastbil utan följebil

  Takräcke. Försäkra dig om att lasten klarar rörelser i alla riktningar. Surra och spänn fast ordentligt. Använd gärna spännband. Tänk på vikten – kolla upp tillverkarens rekommendationer samt vilken maxvikt som gäller för din bil. Takbox. Bilen kan lätt bli vinglig om du lastar för tungt uppe på taket.

  Hur mycket får jag lasta i bilen

   Utskjutande last på sidorna måste inte märkas upp men den får inte sticka ut mer än 20 cm på någon sida. Den totala bredden på fordon och last får ej överstiga 260 cm. Lasta på takräcke. När du lastar på takräcket på bilen är det viktigt att du surrar fast lasten ordentligt för att undvika att lasten lossnar.