diezinc.school-air.edu.pl
Score 2 riskvärdering


  Totalkolesterol

Nyligen publicerades en uppdaterad modell, SCORE2, som bygger på aktuella data och skattar årsrisken för kardiovaskulär död och icke-fatal stroke eller hjärtinfarkt. SCORE2 används i praktiken på samma sätt som SCORE och inkluderar ålder, kön, rökning, systoliskt blodtryck och icke-HDL-kolesterol (totalkolesterol minus HDL).


Score 2 sverige

SCORE2 (Systematic Coronary Risk Estimation 2) year risk of fatal and non-fatal (myocardial infarction, stroke) CVD. SCORE2 year risk of (fatal and non-fatal) CV events in populations at moderate CVD risk % to.

Score statinbehandling

I uppdaterade SCORE2 skattas årsrisken för kardiovaskulär död och icke-fatal stroke eller hjärtinfarkt. Jämfört med SCORE inkluderas alltså stroke och hjärtinfarkter som inte leder till död men ändå är kliniskt viktiga.


 • score 2 riskvärdering
 • Non-hdl

  CVD Prevention Toolbox SCORE2 and SCORE2-OP Risk assessment models to estimate the year risk of cardiovascular disease in Europe. SCORE2 and SCORE2-OP Two new algorithms, SCORE2 and SCORE2-OP (older persons), were published in June SCORE2.

  Score 1 2

 • / Tidningen Evidens / Nr tema öron näsa hals / Score2 – ny kardiovaskulär riskvärdering Score2 – ny kardiovaskulär riskvärdering Publicerat *Non-HDL cholesterol = totalkolesterol minus HDL Referens: European Heart Journal ;– doi/eurheartj/ehab Skriv ut som pdf.
 • Familjär hyperkolesterolemi

  SCORE2, an updated algorithm tailored to European populations, provides risk estimates for the combined outcome of fatal and nonfatal cardiovascular disease (CVD) events, in contrast with SCORE’s use of CVD mortality only.

 • Familjär hyperkolesterolemi
 • Hyperlipidemi

  SCORE2—a new algorithm derived, calibrated, and validated to predict year risk of first-onset CVD in European populations—enhances the identification of individuals at higher risk of developing CVD across Europe. Keywords: Risk prediction, Cardiovascular disease, Primary prevention, year CVD risk Go to: Graphical Abstract.


 • Score 1 2
 • Kardiovaskulär betyder

   6 International Society of Behavioural Medicine (ISBM). 7 European Stroke Organization (ESO). 8 European Atherosclerosis Society (EAS). 9 European Society of Hypertension (ESH). 10 European Heart Network (EHN). 11 European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). PMID: DOI: /eurheartj/ehab