diezinc.school-air.edu.pl
Ringa stöld straff böter


Grov stöld summa

  Idag har dock snatteri tagits bort från lagen och ersatts med brottet ringa stöld. (8 kap. 2 § BrB) Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Även om man tar någonting som är värt mindre än 1000 kr kan man dömas till det allvarligare brottet stöld istället för ringa stöld.


Snatteri gräns

Vid ringa stöld kan böter utgå i form av dagsböter eller penningböter (25 kap. 1 § brottsbalken). Med dagsböter avses böter som bestäms till ett visst antal, mellan 30 och 150 stycken, och till ett visst belopp, mellan 50 kr och 1000 kr (25 kap. 2 § brottsbalken).


Preskriptionstid stöld

 • De flesta av domstolens mål som handlar om ringa stöld rör just butiksstölder. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Normalt brukar straffet stanna vid böter, där antalet dagsböter som utgångspunkt bestäms med hänsyn till värdet på det stulna.
 • ringa stöld straff böter
 • Ringa stöld belopp

  Böter som straffpåföljd för ringa stöld(docx, 71 KB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa böter som straffpåföljd för ringa stöld och stöld och tillkännager detta för regeringen.

  Snatteri straff

  Böter som straffpåföljd för ringa stöld (pdf, 67 kB) Böter som straffpåföljd för ringa stöld (docx, 68 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa böter som straffpåföljd för ringa stöld och stöld och tillkännager detta för regeringen.

  Straff för stöld i butik

  Ringa stöld (tidigare snatteri) är ett egendomsbrott som innebär stöld. Begreppet används vanligen om stölder i butik, av något som har ett lägre ekonomiskt värde. I Sverige räknas efter ett avgörande av Högsta domstolen 2019 tillgrepp av egendom värd under 1 250 SEK som ringa stöld.

   Snatteri ringa stöld

  Eftersom det högsta straffet vid ringa stöld är fängelse i 6 månader är det mer troligt att straffet blir böter. Vad innebär detta för dig. Värdet av maten du stulit är ganska lågt, och ringa stöld är därför det brott som kan bli aktuellt.


 • Preskriptionstid stöld


 • Inbrott grov stöld

  Beloppsgränsen för ringa stöld är 1 250 kronor, enligt en dom i Högsta domstolen. Med högre belopp handlar det om stöld. Båda brotten har fängelse i straffskalan, men i praktiken blir.


 • Inbrott grov stöld