diezinc.school-air.edu.pl
Finska silver smeder från 1800-talet


Finska smyckesdesigners

Text — Ulf Berggren 1 oktober Bruksarkiven är en naturlig källa när man söker detaljer om smederna i sin släkt. De är ytterst sällan digitaliserade och kan finnas på olika ställen. Den viktigaste handlingen i bruksarkiven är avräkningsboken. Där hittar man de anställdas löner och skulder.

Finskt silver webbkryss

AVSLUTAD: LYSTER - Finskt silver På utställningen visas föremål som tillverkades av finländska silversmeder under –talen. En tredjedel av föremålen på utställningen kommer från Finlands nationalmuseums samlingar och två tredjedelar har lånats från finländska museers och samlares samlingar samt från.


Det ryska inflytandet började på

 • L. Inga Lagervall. Håkan Larka. Lars Larsson (silversmed) Bengt Liljedahl. Lars Lindekrantz. Helge Lindgren. Nils Lindh (konstnär) Irma Lindqvist.
 • I medlet av talet

 • I medlet av talet

  Denna anskaffades till Nationalmuseets samlingar efter att under lång tid tillhört en privatperson. I samband med utställningen utkommer också en publikation vid namn Lyster – finskt silver från ‒talen som presenterar finländska silversmeders konststycken i artiklar skrivna av experter och genom fantastiska bilder.
 • finska silver smeder från 1800-talet


 • Finska guld- & silverstämplar från

  Det är idag det mest kompletta register som finns beträffande finska silverstämplar. För ögonblicket sträcker sig registret till (utvecklas och uppdateras kontinuerligt). Nyare stämplar kan sökas här hos TUKES. Exempel på finsk silverstämpling Sälj ditt silver till oss. Vi köper silver som silverpokaler, silverfat, matsilver och silvermynt.

  Från talet finns här

   av ädelmetaller i hushållen under talet och talet. Ser vi några skill-nader mellan de båda århundradena och finns det geografiska skillnader? En källa för kunskap om detta erbjuds av bouppteckningar som finns tillgängliga från tidigt tal framåt. Under talet förekom flera utdragna undantagstillstånd då den finska.
 • Det ryska inflytandet började på
  1. En liten lapsus har

  Guld- och silversmeder i Sverige 2. Mystiskt och spännande i Sverige bland grottor 3. Svenskt silversmide Guld- och silverstämplar / Kersti Ho 4. Bland megalitgravar och romerskt guld västsvens 5. Svenskt silversmide Guld- och silverstämplar / Erik Andr.

  En bok om svenskt silversmide

  Vanligt med två­delade namn från naturen. Exempelvis Bergsten. tal Patronymikon tas ur bruk. Soldatnamn Binamn, vanliga på talet, för att kunna skilja sig från andra soldater med samma patronymikon. Hantverkare Vanligt att de tog släktnamn på talet. Exempelvis Hammarström och Blomberg. Präster Latiniserade namn.