diezinc.school-air.edu.pl
Vilka yrken väljer kvinnor


 • vilka yrken väljer kvinnor
 • Manliga yrken

  20 vanligaste yrkena för kvinnor Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal kvinnor i yrket, år Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK ). Definitioner och förklaringar.

   Yrken framtid

  Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) yrkesregister är undersköterska Sveriges vanligaste yrke, med en yrkeskår på anställda. Av dessa är 90 procent kvinnor. Det är bara ett av många exempel på köns­segregerade yrken på den svenska arbetsmarknaden.

 • Manliga yrken

 • Mansdominerade yrken

 • Jobb med mycket ledighet

  Nyheter Kvinnorna i klar majoritet inom flera vårdyrken Fördelningen mellan kvinnor och män inom läkaryrket är ganska jämn. Men flera andra yrkesgrupper i vården är nästan helt kvinnodominerade. Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjort. Joakim Andersson Citeras som: Läkartidningen. ,FLUT

  Coola yrken

  Det får i sin tur konsekvenser: Enligt beräkningar från EU:s jämställdhetsinstitut, EIGE, skulle den ekonomiska tillväxten i unionen öka med miljarder euro extra fram till om kvinnor var verksamma inom STEM-yrken i lika grad som män, på grund av både ökad produktivitet och ökat arbetskraftsdeltagande.

  Praktiska yrken

  Det finns dock exempel på yrken som både fått bättre och sämre löneutveckling efter att andelen kvinnor i yrket har ökat. Detta trots att män oftare söker sig bort från yrken som har haft dålig löneutveckling.

  Framtidens jobb 2030

  35–44 år är 23% respektive 29% medan motsvarande andel för kvinnor i samma åldersgrupper är 37% respektive 44% (SCB, ). Det är dock oklart hur stora skillnaderna är mellan män och kvinnor i utbildningslängd dvs. antal år som de väljer att utbilda sig under sin livstid, om.


  Mansdominerade yrken

 • Kvinnor och män väljer olika utbildningsvägar efter gymnasiet. Kvinnor studerar i högre grad vidare och har sju år efter gymnasiet i högre grad yrken som kräver högskolekompetens. Statistiken bygger på en studie där SCB har undersökt vilka vägar personer födda år har tagit efter fullföljd gymnasieutbildning.
 • Vanligaste jobbet i sverige

   Vilka yrken är mansdominerade? Det vanligaste yrket bland män är lager- och terminalpersonal. Men några av de mest mansdominerade yrkena är bland annat kyl- och värmepumpstekniker, takmontörer och snickare. I de yrkena är bara 1 procent kvinnor. Jämnast könsfördelning har kockar och kallskänkor med 50 procent kvinnor och 50 procent.