diezinc.school-air.edu.pl
Bostadstillägg boendekostnad


  Bostadsbidrag ensamstående med barn

Bostadstillägget räknas ut från dina boendekostnader, inkomster, tillgångar och skulder. Hur mycket kan man få? Du kan få som mest 6 550 kronor per månad. Ersättning betalas inte ut för den del av din boendekostnad som överstiger 7 500 kronor. Nivåer för ersättningen: För boendekostnader upp till 5 000 kronor ersätts 96 procent.

Bostadstillägg 2023

Vem kan få bostadstillägg? Du kan få bostadstillägg om du bor i Sverige, har aktivitetsersättning eller sjukersättning och betalar tillräckligt mycket för ditt boende i förhållande till din inkomst. Du kan också få bostadstillägg om du bor i Sverige och får någon invaliditetsförmån från ett annat EES‑land eller Schweiz.

Bostadstillägg försäkringskassan

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. Vi prövar alltid om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd samtidigt som du ansöker om ditt bostadstillägg. Bostadstillägg kan betalas ut med belopp från 1 krona upp till 7 290 kronor per månad.
 • Bostadstillägg pensionär ändring
 • Ge bort pengar för att få bostadstillägg

  Så fungerar bostadstillägg. Ta reda på om du kan få bostadstillägg, gör en ansökan eller anmäl ändringar. Vi informerar om vilka regler som gäller och svarar på vanliga frågor. Gör en preliminär beräkning av bostadstillägg.


  Bostadstillägg pensionär ändring

  Du kan bara få bostadstillägg för en bostad under en och samma period. När du flyttar till särskilt boende kan bostadstillägg beräknas på din tidigare bostad så länge du har bostadskostnaden kvar, eller högst 6 månader. Vi beräknar ditt bostadstillägg utifrån den bostad som ger högst bostadstillägg.


 • bostadstillägg boendekostnad

 • Bostadstillägg pensionär 2023

   Bostadstillägg. Uppdaterad: 18 juli, 2023. Bostadstillägg är en form av stöd till pensionärer och dig som lever på sjukersättning eller aktivitetsersättning. Tillägget används för att hjälpa till att betala dina boendekostnader. Du kan få bostadstillägg oavsett om du bor i bostadsrätt, hus eller hyr din bostad.

  Pensionsmyndigheten bostadstillägg

  Har du bostadstillägg idag kan du använda beräkningen för att se hur förändringar i din ekonomi och livssituation påverkar ditt bostadstillägg. Gör en preliminär beräkning Fyll i dina uppgifter om din ekonomi och din bostad och få svar direkt om du kan ha rätt till bostadstillägg.

  Bostadstillägg sjukersättning

 • De nya reglerna innebär att taket för den bostadskostnad som kan ersättas vid bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd höjs till 7 500 kronor per månad. Tilläggsbeloppet vid beräkning av bostadstillägg, det så kallade konsumtionsstödet, höjs också.
 • Bostadstillägg sjukersättning