diezinc.school-air.edu.pl
Avdrag för representation


 • Representation alkohol

 • Representation alkohol

 • Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. Det gäller till exempel när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård. Du ska också ha en verksamhet där du har rätt att få tillbaka eller är skyldig att betala moms.

 • avdrag för representation
 • Extern representation skatteverket

  Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor är kr + moms per person. För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum.


   Representation skatteverket beräkning

  Avdrag för representation medges med faktiska kostnader, men i det enskilda fallet inte med större belopp än vad som kan anses skäligt. Avdragsbegränsningen om 5 kr för övriga utgifter gäller. Kostnaderna för representationen ska kunna styrkas med kvitto eller liknande och genom löpande anteckningar.

  Representation skatteverket

  Reglerna om representation ändrades den 1 januari De nya reglerna innebär att om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms. Detta gäller på ett underlag som får vara högst kronor exklusive moms per person och tillfälle.

  Representation styrelsemöte

  För att avdrag för representation eller liknande ska medges måste utgiften ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten (16 kap. 2 § IL). Kravet på omedelbart samband är avsett att markera att avdragsrätten inte omfattar kostnader för sällskapsliv av personlig natur (RÅ ref. ).


  Intern representation

  Utgifter för representation är avdragsgilla om de har ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel vid affärsförhandlingar eller liknande. Detta kallas extern representation. Det finns också intern representation som vid personalfester med mera. I inkomstslaget tjänst kan det bara vara fråga om avdrag för extern representation.


  Representation lunch

  Hit hör utgifter för exempelvis mat, dryck, teaterbesök och hotellrum. Även utgifter som uppstår vid olika evenemang som informationsmöten och personalfester räknas i regel som representation. För att få göra avdrag för representation krävs att utgiften har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

  Vad är representation

   Avdrag #7 uppdaterad för inkomstår Du får i vissa fall göra avdrag för moms vid representation. Det gäller bland annat om kostnaderna går att härleda direkt till verksamheten. Exempel på detta är när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård, personalrepresentation.