diezinc.school-air.edu.pl




Är vid gott mod


 • Vid gott mod korsord


 • Gött mos

  Translations in context of "är vid gott mod" in Swedish-English from Reverso Context: Allt bagage har anlänt och alla är vid gott mod.

  Vid gott mod korsord

 • Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro, utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort.

 • Gött mos
 • är vid gott mod

  1. Har mod korsord

  Translations in context of "var vid gott mod" in Swedish-English from Reverso Context: I denna värld möter ni prövningar men var vid gott mod; jag har besegrat världen och visat er vägen till evig fröjd och evigt tjänande.

  Vid gott mod betyder

  Swedish English Contextual examples of "gott mod" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. is not responsible for their content. Det förvånar mig inte att demonstranterna är vid så gott mod eftersom det verkar som att de kommer att ha framgång.

  Ger mod korsord

   ”Var vid gott mod” var också en behövlig betygelse i den värld den uppståndne Kristus sände sina apostlar till. ”Vi är ständigt trängda”, sa aposteln Paulus senare till korintierna, ”men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna” (2 Kor. –9).

  Kan mod vara

  6 Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. 7 Vi lever här i tro, utan att se. 8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren.

  Motsatsen till mod

  30 Nu vet vi att du vet allt och inte är beroende av att någon frågar dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud." 31 Jesus svarade: "Nu tror ni. 32 Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig.

  Vid gott mod synonym

  32 Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig. 33 Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.».