diezinc.school-air.edu.pl
Översätta vid behov


 • Översättning av


 • Desideratum · want ·

   Lexikon svenska-engelska V vid behov Vad är översättningen av "vid behov" på Engelska? sv volume_up vid behov = en volume_up when needed Översättningar Exempel Översättare Fraser open_in_new SV "vid behov" på engelska volume_up vid behov {adv.} EN volume_up when needed Översättningar SV vid behov {adverb} volume_up 1. medicinvetenskap vid behov.

  Översättning med sammanhang av "vid

  Översättning av "vid behov" på engelska Adverb if necessary where necessary where appropriate if needed when necessary as necessary if required as appropriate when required as required Mer Tvätt och centrifugering upprepas vid behov. The washing and centrifuging process should be repeated, if necessary.

  Översättning av "och vid

  Slå upp i Linguee. Föreslå som översättning för "vid behov". with the provisions of Article 2 of the basic Regulation. andra aktörer, genom utnyttjande av bland annat gränssäkerhetsmodellen på fyra nivåer och Europeiska unionens integrerade riskbedömning.

  Flera exempel på översättningar

  Översättning av "vid behov" till engelska if need be, when necessary, when neededär de bästa översättningarna av "vid behov" till engelska. Exempel på översatt mening: Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till anpassning av förordningen. ↔ The report shall be accompanied if need be by proposals for adaptations. vid behov.

   Flera exempel på översättningar sorterade

  Vad är översättningen av "behov" på Engelska? sv volume_up behov = en volume_up need Översättningar Uttal Exempel Översättare Fraser open_in_new SV "behov" på engelska volume_up behov {neut.} EN volume_up need needs requirement want requisites desideratum volume_up grundläggande behov {neut.} EN volume_up basic needs basic need volume_up.

  Översättning av "vid behov"

  Indeed, in this respect, VFAB refers only to the by-laws of VFAB in which the mission of the undertaking is defined first as ‘covering the region's need of air transport’ (30) (‘tillgodose regionens behov av flygtransporter’) and later as ‘serving civil aviation at Västerås Airport’ (31) (‘betjäna den civila luftfarten vid Västerås Flygplats’).

 • Vi har tre översättningar av

 • översätta vid behov

 • Huvudsakliga översättningar. Engelska, Svenska. requirement

  Enligt 33 kap. 9 § RB får domstolen vid behov låta översätta inkomna handlingar. En sådan översättning bekostas av staten. En sådan översättning bekostas av staten. Det har förutsatts att domstolen vid prövningen av om domstolen ska låta översätta en handling väger in vilka möjligheter parten har att själv ordna en översättning (prop. / s. ).

  Vi har tre översättningar av

 • Tolkens uppdrag är enbart att tolka och inga andra arbetsuppgifter ska läggas på tolken. Respektera tolkens arbetsmetoder och yrkesetik samt stöd tolkens neutralitet och integritet. Be inte tolken om personliga synpunkter eller råd gällande samtalets innehåll. Var beredd på att önskemål om byte av tolk kan uttryckas i enstaka fall.