diezinc.school-air.edu.pl
Vilka örter är bra för osteoporos


Gå ner i vikt klimakteriet

Benskörhet - osteoporos. Benskörhet innebär att skelettet blir svagare och att du lättare kan få benbrott. Risken för benskörhet minskar om du är fysiskt aktiv och inte röker. Du kan också behöva behandling med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott.


  Benskörhet kost

De resorptionshämmande läkemedel som idag är godkända för behandling av osteoporos är bisfosfonater, denosumab, SERM och östrogen (förebyggande). Bisfosfonater Generika finns för zoledronsyra alendronsyra och risedronsyra.

Alternativ behandling mot osteoporos

Att träna regelbundet stärker skelettet, musklerna och balansen. Träning och olika vardagssysslor som belastar skelettet är också bra. Även vid konstaterad benskörhet är träning bra, men då kan du behöva hjälp av en fysioterapeut med särskilt anpassade rörelser. Rök inte.


 • Klimakteriet viktuppgång
 • Klimakteriet viktuppgång

  Om du är orolig för att få osteoporos är det bra att vara proaktiv och prata med din läkare. Fråga din läkare om din risk för benskörhetsfraktur. Risken kan man bedömma genom att använda FRAX, ett riskuppskattningsverktyg på nätet som kan ge en uppfattning om din tioårsrisk för att drabbas av fraktur.

  Osteoporos och vin

  Motståndsträning är också viktigt för att stärka musklerna, öka bentätheten och minska risken för frakturer. Att använda viktmaskiner eller lösa vikter är bra alternativ för motståndsträning om du har osteoporos. För att förbättra smidighet och balans kan du pröva yoga och tai chi.


 • Träning klimakteriet


 • Motverka viktökning klimakteriet

   Bisfosfonater är förstahandsvalet vid behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor och män med hög frakturrisk. Bisfosfonater ges antingen som tablett en gång i veckan, eller intravenöst en gång per år. Trots att bisfosfonater är väl beprövade och allvarliga biverkningar är sällsynta, är de inte lämpliga för alla patienter.

  Träning klimakteriet

 • Följande läkemedel finns tillgängliga: Förstahandsval. Bisfosfonater. • Alendronat (Tablett) • Aclasta (Infusion/dropp) Andrahandsval. Denosumab: Prolia. Övriga. • Teriparatid – ges vid manifest osteoporos med kotfrakturer och uttalat låg bentäthet.
 • Kalcium

  Sekundär osteoporos beror på bakomliggande sjukdom och/eller läkemedel, d v s andra faktorer än ålder och postmenopausal orsak. Vanligt förekommande är kronisk inflammatorisk sjukdom, primär hyperparatyreoidism samt hypertyreos och läkemedel som kortison. Det viktiga är att åtgärda orsaken, då benskörheten kan.

 • vilka örter är bra för osteoporos