diezinc.school-air.edu.pl
Barn som ingår ogiltiga avtal


  Föräldrabalken

NYHET: 14 november Fynda på rea – genomtänkt och tryggt Så fungerar avtal. Det finns flera sätt att ingå ett avtal. I grunden handlar det om att du får ett erbjudande, som du väljer att tacka ja till eller inte.

Avtalslagen

Om någon ändå ingår ett avtal med ett barn är avtalet ogiltigt - såvida inte föräldrarna samtycker till avtalet. Ett annat undantag är att barn från 16 års ålder får disponera egna arbetsinkomster. Dessutom kan en åring som har eget hushåll ingå avtal för sitt hushåll. Det krävs samtycke från förmyndaren Eget hushåll och årsgränsen.

Omyndigförklarad

 • Till dig som är förälder Om ditt barn ingår ett avtal med ett företag utan att ha frågat dig om lov, är avtalet ogiltigt. Du har då rätt att få pengarna tillbaka. Varan som barnet har köpt ska återlämnas till säljaren om det går. Den omständigheten att ditt barn får låna mobilen gäller inte som godkännande för köp.

 • Ingå avtal under 18 år lag

  När ett sådant ogiltigt avtal skett är utgångspunkten att parterna, i ditt fall den underåriga tjejen och butiksägare, ska återbära vad som mottagits. Det finns således en återbäringsskyldighet för båda parterna. Om detta ej går, såsom i ditt exempel, kan två situationer aktualiseras för barnet.

  Överförmyndare för barn

  Avtal med underårig. En underårig, dvs. den som är under 18 år, får inte råda över sin egendom eller åta sig förpliktelser enligt Föräldrabalken (FB) 9 kap. 1 §. Om en underårig ingår ett avtal är det avtalet inte giltigt förens avtalet har godkänts av dennes förmyndare.

 • barn som ingår ogiltiga avtal
 • Omyndigförklarad


 • Vad är ett avtal

  Underårig är enligt svensk lag en person som inte fyllt 18 år. [ 1] En underårig företräds av en eller två förmyndare, oftast föräldrarna. Den underårige är omyndig och får inte själv bestämma över sin egendom eller åta sig förbindelser utom i vissa undantagsfall.

  Överförmyndarspärrat konto barn

   Här rör det sig om två barn som är omyndiga, vilket innebär att det krävs samtycke från bådas föräldrar för att avtalet ska bli giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Samtycket behöver inte vara uttryckligt, utan det kan också röra sig om ett så kallat tyst samtycke som är underförstått.

  Barn som ärver pengar

  Omyndiga och avtal Utgångspunkten är att ett barn inte kan ingå några avtal på egen hand. Om någon ändå ingår ett avtal med ett barn är avtalet ogiltigt – såvida inte föräldrarna samtycker till avtalet. Ett annat undantag är att barn från 16 års ålder får disponera egna arbetsinkomster.