diezinc.school-air.edu.pl
Så kan barns hjärnor tränas


  Synapser i hjärnan

Ett barns hjärna är det mest komplexa organ vi känner till i universum idag. Miljarder hjärnceller som kopplar ihop sig med varandra. Ett litet barn bildar till exempel en miljon synapser i timmen! Du läste rätt. Konceptet ”10 goda vanor” bidrar till en god hjärnhälsa och balanserad vardag mellan skola och fritid.

Hur stor är hjärnan

Hjärnan hos ett barn och neuroplasticitet. Alla erfarenheter och miljöfaktorer kan lämna ett avtryck på ett barns hjärna i form av ett neuralt nätverk. Denna process kallas positiv neuroplasticitet. Varje upplevelse som vi upprepar över tid leder till att nätverket blir starkare.

Fakta om hjärnan för barn

Eric Pakulak och hans kollegor har utvecklat metoder för att träna de här barnens hjärnor så att de ska klara sig bättre i skolan och i övriga livet. Just nu är han med i ett forskarteam som utvecklar en metod för att lära förskolebarn i Sverige matematik.
 • så kan barns hjärnor tränas

 • Hjärnans plasticitet

  Så stimulerar du barnets hjärnutveckling. Varje extra minut du spenderar med ditt barn är viktig. All uppmärksamhet, speciellt under späd ålder då hjärnan ännu formas, hjälper till att bygga upp de hjärncellskopplingar som krävs för intellektuell utveckling.

  Hjärnans delar

  Men vad innebär detta för barn som växer upp i en otrygg omgivning? I den här artikeln kan du läsa om Eric Pakulak och hans forskarteam som har utvecklat metoder för att träna barns hjärnor så att de både klarar sig bättre i skolan och i det övriga livet (svenska).

  Är hjärnan en muskel

 • Hjärnforskarnas övning för barn som vill kontrollera sina känslor. Barn kan få större kontroll över sina känslor och fatta bättre beslut genom att aktivera hjärnans rationella övervåning när den känslosamma undervåningen tar över.
 • Är hjärnan en muskel


 • Hjärnans anatomi

   Barn som har koncentrationssvårigheter och lågt arbetsminne kan bli hjälpta av att träna sitt arbetsminne Arbetsminnesträning har visats sig förstärka kopplingar mellan områden i hjäss – och pannlob vilket är associerat till bättre arbetsminne.

  Hjärnans utveckling foster

  Publicerad: Forskning har visat att kognitiv träning kan förbättra ditt barns inlärning och förmågor att lösa problem. Här får du veta lite mer om kognition och hur du med hjälp av appen Vektor från Cognition Matters kan lägga upp ett träningsprogram som avsevärt kommer förbättra de kognitiva och matematiska.