diezinc.school-air.edu.pl
Har inte råd att vara föräldraledig


Sen kan ni ju

Din arbetsgivare får inte missgynna dig för att du har använt din rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Arbetsgivaren får alltså inte ge dig en sämre tjänst, lägre lön eller sämre villkor av skäl som har samband med att du har varit föräldraledig.

› forumarchive › forums

 • Fram till att barnet fyller åtta år eller slutar första klass har du rätt att vara föräldraledig även om du inte tar ut föräldrapenning. Du har rätt att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dela upp ledigheten på flera perioder.

 • Du sägar att ni

  Nej, inte om du meddelar det minst två månader i förväg. Enligt lag har du rätt att vara föräldraledig när du tar ut föräldrapenning. När du meddelar din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig ska du också berätta hur länge du planerar att vara ledig.

  Barn kostar ju, inte bara

  Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att arbeta deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte. Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent. Det krävs dock att du tar ut föräldrapenning i motsvarande.
 • › forumarchive › forums
 • Alla nyblivna föräldrar har rätt

  En medarbetare som har adopterat har rätt att vara helt ledig från sitt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då hen fick barnet i sin vård. När barnet är över 18 månader Ledig med föräldrapenning. En medarbetare har rätt att vara ledig i den omfattning som hen tar ut föräldrapenning.

   Endera mamma eller pappa kan

  Har inte råd att vara föräldraledig? Så frågan du ska söka svar på är snarare ”hur länge har jag råd att vara ledig?”. Barnet levereras med 480 dagars föräldrapenning. Om ni är två föräldrar så får ni vardera 240 dagar (varav 150 går att överföra till den andra vårdnadshavaren).
 • har inte råd att vara föräldraledig

 • Dags för föräldraledighet? Här är

   Tillsammans med dessa veckor har du full rätt att vara ledig för att amma barnet om du valt och kan göra det. Du behöver inte ansöka om föräldrapenning, utan kan vara ledig oavsett. 10 dagar: som pappa/vårdnadshavare till barnet har du rätt att vara föräldraledig i 10 dagar efter förlossningen.

  Så frågan du ska

  10 tips för högre lön. Allt om lönesamtalet. Argumenten för att höja din lön. Att tänka på vid rörlig lön som bonus eller provision. Vanliga frågor om lön. Våra experter ger dagligen råd till våra medlemmar. Det kan exempelvis vara frågor om du har rätt till ett lönesamtal när du byter befattning eller är tjänstledig.